Rejestracja spółek warmińsko-mazurskie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, posiadającą osobowość prawną. Może być utworzona przez jednego bądź więcej wspólników, jednak nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne, albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Do założenia podmiotu gospodarczego wymagany jest kapitał zakładowy o minimalnej wartości 5 tysięcy złotych.

Jednostka może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Wspólnicy spółki są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki, a także nie odpowiadają za zobowiązania podmiotu.

Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością można zarejestrować w sposób tradycyjny lub elektronicznie. Sprawę można załatwić: listownie, elektronicznie lub bezpośrednio w sądzie. Wniosek oraz załączniki należy podpisać Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *