Rejestracja spółki komandytowej w 2017

Rejestracja spółki komandytowej w 2017 roku to idealny moment dla osób, które nie zrobiły tego w roku wcześniejszym.

Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych, nie posiada ona osobowości prawnej. Funkcjonują w niej 2 typy wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusz prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją oraz nie ma ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Natomiast komandytariusz nie prowadzi spraw spółki, nie reprezentuje jej, a także odpowiada za zobowiązania do określonej w umowie kwoty.

Rejestracja spółki komandytowej w 2017 – niezbędne dokumenty:
– umowa spółki w formie aktu notarialnego,
– wypełniony wniosek do KRS,
– wykaz wspólników wraz z adresami,
– dowód wpłaty za wpis do KRS oraz za ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym i Sądowym.

Wniosek powinien trafić do właściwego sądu rejonowego. Rejestrację spółki można samodzielnie, jak i przy pomocy fachowców. Zapraszamy do kontaktu z nami. Zajmujemy się profesjonalną rejestracją spółek. W przyszłym roku będzie znacznie trudniej założyć spółkę, ponieważ wprowadzone zostaną zmiany. Załóż firmę z naszą firmą jeszcze w tym roku i pomiń ogrom formalności. Masz pytania? Skontaktuj się z nami.