Sp obcokrajowiec

Najszybszym sposobem na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce przez osoby z zagranicy jest zakup gotowej spółki z o.o..

Obowiązujące przepisy i normy dają równe uprawnienia zarówno osobom z Polski, jak i z zagranicy. W związku z tym w sp obcokrajowiec działa na tych samych zasadach i podlega tym samym przepisom prawa, co inni przedsiębiorcy.

Gotowe spółki mają nadane już wszystkie niezbędne numery do prowadzenia działalności, tj. KRS, NIP oraz REGON.

Transakcja sprzedaży spółki związana jest z przekazaniem udziałów oraz sporządzeniem Aktu Notarialnego ze zmianami w obecności Notariusza. Istotnym faktem przy nabywaniu spółki przez obcokrajowca jest to, że w sytuacji gdy nie zna on płynnie języka polskiego, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. Ważne, aby pamiętać, iż osoby, które będą wchodziły w skład Zarządu spółki z o.o. nie mogą być osobami karanymi. Warto mieć na uwadze także, iż siedziba Spółki musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – można wskazać adres fizycznego lokalu lub wirtualnego biura.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem spółki, skontaktuj się z nami – a nasi specjaliści przedstawią Ci aktualną ofertę oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.