Spółka a zwolnienie z ZUS

Skoro czytasz artykuł zatytułowany „spółka a zwolnienie z ZUS„ zapewne zainteresowała Cię możliwość uzyskania zwolnienia z konieczności odprowadzania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warto abyś wiedział, że możliwość ominięcia tego obowiązku posiadają tylko właściciele wieloosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawie o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych znajdują się przepisy, które określają podmioty zobowiązane do odprowadzania składek. Należą do nich
wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich. O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością posiadających co najmniej dwóch wspólników, nie ma w nich mowy.

Decydując się na zarejestrowanie spółki z o.o. warto rozważyć możliwość przekazania komuś chociażby kilku procent udziałów. Pozwoli to ograniczyć koszty jakie ponosi się w związku z prowadzeniem działalności, nie zmieniając jednocześnie struktury zarządczej spółki.