Wspólnicy spółki z o.o. a pominięcie opłat w ZUS

Interesuje Cię zagadnienie wspólnicy spółki z o.o. a pominięcie opłat w ZUS?

Pokrótce przedstawimy Ci kto może uniknąć opłacania składek ZUS i dlaczego oraz podpowiemy co zrobić aby ich nie płacić.

Kto nie płaci ZUS?

W artykułach ustaw o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wymienione zostały te podmioty gospodarcze, które obowiązkowo muszą odprowadzać składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podmiotami tymi są wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o.. Przepisy nie uwzględniają właścicieli wieloosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, są więc oni zwolnieni.

Co zrobić żeby nie płacić ZUS?

Wystarczy zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i podzielić jej udziały na co najmniej dwie osoby. Jeżeli początkowo chcieliśmy założyć spółkę jednoosobową powinniśmy zrezygnować z tego zamiaru. Wystarczy przekazać osobie zaufanej, chociażby członkowi rodziny kilka procent udziałów.