Spółki będące osobami prawnymi

Podmioty gospodarcze mają możliwość zakładania bardzo różnych spółek, które dostosowane są do różnych typów działalności gospodarczej. Wyróżnić można spółki będące osobami prawnymi oraz takie, które osobowości prawnej nie posiadają, do grupy takich spółek można zaliczyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę kapitałową. W przypadku tych spółek to spółka jako podmiot, które nabywa prawa będzie odpowiadać za zaciągane zobowiązania finansowe. Kolejnym podziałem jaki można zastosować w przypadku spółek jest ich rozróżnienie na spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. W tym wypadku znaczącą rolę odgrywa postać kapitału spółki, która opierać się może na kapitale finansowym lub osobowym.

Dużą popularnością wśród przedsiębiorców wyróżniają się spółki będące osobami prawnymi, szczególnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która umożliwia ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania finansowe spółki w przypadku kiedy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek, zapraszamy Państwa do kontaktu. Nasi konsultanci przedstawią Państwu krótką charakterystykę spółek i pomogą w doborze najbardziej odpowiedniej formy prawnej spółki.