Spółki celowe

Spółki celowe są podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w celu realizacji określonych planów. Powoływane są zwykle przez partnerów prywatnych jednakże w niektórych przypadkach nawet przez jednostki publiczne. Podlegają prawu handlowemu oraz działają jako niezależnie.

Spółki celowe najczęściej przyjmują formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ze względu na mniejsze ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej oraz zwiększoną zdolność do uzyskania wsparcia zewnętrznego w formie kredytu bądź pożyczki.

Jeżeli spółki celowe zakładane zostają przez prywatnych partnerów, wówczas w czasie niepowodzenia przedsięwzięcia bądź otrzymania wyników gorszych od założonych nie biorą oni na siebie odpowiedzialności.

Spółka celowa jest bardzo dobry rozwiązaniem dla osób, które chcą prowadzić działalność i osiągnąć określone cele, a tym samym ograniczyć pozostałą działalność przedsiębiorstwa. Przed podjęciem takiej decyzji warto wcześniej dogłębnie przeanalizować wszystkie za i przeciw oraz porównać ją z innymi formami.