Spółki i ich klasyfikacja

Spółki i ich klasyfikacja w Polsce, to wiedza, którą każdy początkujący przedsiębiorca, powinien posiadać.

Spółka to dobrowolne zrzeszenie się osób, w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Może ona występować w różnych formach. Głównym czynnikiem decydującym o klasyfikacji spółek jest kodeks jaki je reguluje. W związku z tym wyróżnia się spółki oparte o kodeks cywilny i są to tylko i wyłącznie spółki cywilne.

Druga wyróżnioną grupą są spółki oparte o przepisy Kodeksu spółek handlowych. W tej grupie dokonywany jest podział na spółki osobowe i kapitałowe. Do tych pierwszych zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną. Ich wspólną cecha jest bezpośrednie zaangażowanie się wspólników w działalność, ponieważ to oni stanowią fundament tych form.

Oprócz spółek osobowych występuje druga grupa, którą są spółki kapitałowe. Przyczyną ich powstania oprócz oświadczenia woli wspólników, jest zebranie odpowiedniego kapitału. Stąd, aby założyć spółkę akcyjną należy zgromadzić kapitał min. 100000 złotych, a spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tylko 5000 złotych. Gromadzenie tego kapitału następuje przez emisję akcji lub obligacji. Tak prezentują się w Polsce spółki i ich klasyfikacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.