Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakterystyka

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakterystyka sprawiła, że podmioty te są najczęściej wybieraną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. dysponuje osobowością prawną, dzięki czemu może wykonywać we własnym imieniu prawa i obowiązki, a także pozywać i być pozywaną. Co więcej ten rodzaj spółki zwalnia wspólników z odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Tym samym nie muszą obawiać się oni o własny majątek w przypadku zadłużenia danej jednostki.

Do założenia spółki z o.o. uprawnieni są również niemal wszyscy za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o.. Prawo do tego mają też cudzoziemcy niezależnie od kraju swojego pochodzenia.

Zasadniczą wadą spółki z o.o. jest jej długa i problematyczna rejestracja, która w skrajnych przypadkach zajmować może nawet kilka miesięcy. Na szczęście niedogodności te można niemal całkowicie zniwelować decydując się na zakup gotowej spółki. Obowiązki przyszłego właściciela zostaną wówczas ograniczone do konieczności złożenia podpisu na umowie spółki w obecności notariusza.