Tryb zakładania spółek handlowych

Tryb zakładania spółek handlowych zależny jest od rodzaju spółki na jaką zdecyduje się przedsiębiorca. Spółki, które zalicza są do grupy spółek handlowych podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pozyskując wpis do rejestru przedsiębiorców oraz wszystkie niezbędne numery rejestracyjne spółka może z powodzeniem rozpocząć działalność na rynku. Zasady funkcjonowania spółki określane są w akcie założycielskim spółki, gdzie określone zostają przez wspólników spółki wszystkie niezbędne do jej działania zasady. Może pojawić się różnica w formie takiej umowy, która na przykład w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przyjmuje postać aktu notarialnego a w sytuacji rejestracji spółki jawnej wystarczy, że zostanie sporządzona pisemnie.

Tryb zakładania spółek handlowych może przyjmować postać tradycyjną kiedy przedsiębiorcy regulują wszystkie formalności związane z rejestracją spółki we właściwej siedzibie sądu rejestrowego. W przypadku niektórych spółek jednostki gospodarcze mają możliwość korzystania z systemu teleinformatycznego, który udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym trybie zakładania spółek handlowych cały proces rejestracji przebiega za pomocą systemu, który kieruje przedsiębiorcę przez następne etapy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *