Tryb zakładania spółek handlowych

Tryb zakładania spółek handlowych zależny jest od rodzaju spółki na jaką zdecyduje się przedsiębiorca. Spółki, które zalicza są do grupy spółek handlowych podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pozyskując wpis do rejestru przedsiębiorców oraz wszystkie niezbędne numery rejestracyjne spółka może z powodzeniem rozpocząć działalność na rynku. Zasady funkcjonowania spółki określane są w akcie założycielskim spółki, gdzie określone zostają przez wspólników spółki wszystkie niezbędne do jej działania zasady. Może pojawić się różnica w formie takiej umowy, która na przykład w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przyjmuje postać aktu notarialnego a w sytuacji rejestracji spółki jawnej wystarczy, że zostanie sporządzona pisemnie.

Tryb zakładania spółek handlowych może przyjmować postać tradycyjną kiedy przedsiębiorcy regulują wszystkie formalności związane z rejestracją spółki we właściwej siedzibie sądu rejestrowego. W przypadku niektórych spółek jednostki gospodarcze mają możliwość korzystania z systemu teleinformatycznego, który udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym trybie zakładania spółek handlowych cały proces rejestracji przebiega za pomocą systemu, który kieruje przedsiębiorcę przez następne etapy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *