Tryb zakładania spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest rodzajem spółki osobowej, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada komplementariusz całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona.

Wiele osób zastanawia się jak wygląda tryb zakładania spółki komandytowej. Warto wiedzieć, że spółka powstaje z momentem wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Każdy wspólnik ma prawo oraz obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru. Rejestracja zostaje ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zakładanie spółki może wiązać się ze skomplikowaną procedurą w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej wiedzy. Warto zdecydować się na współpracę z profesjonalną firmą, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu wybierze najkorzystniejszą opcję rejestracji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Czekamy na wiadomość od wszystkich przyszłych przedsiębiorców.