Tworzenie spółek komandytowych

Tworzenie spółek komandytowych na terenie naszego kraju stało się bardzo popularne. Jednostka ta stanowi odrębny typ spółek prawa handlowego, zakwalifikowany do grona spółek osobowych, których działalność oparta jest na wzajemnych stosunkach jej wspólników. Charakteryzuje ją trwały skład osobowy, a także brak wyznaczonych organów zarządzających spółką. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, jednak dzięki przedzielonej jej przez Kodeks Spółek Handlowych podmiotowości prawnej, jest ona uprawniona do samodzielnego nabywania praw rzeczowych.

Wspólnicy prowadzący spółkę komandytową dzielą się na dwie kategorie:
– komplementariusz – jest to wspólnik aktywny, który prowadzi sprawy spółki oraz pełni jej funkcję reprezentacyjną. Jako iż to głównie on kieruje spółką, ponosi on całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania.
– komandytariusz – wspólnik pasywny, który nie kieruje sprawami spółki, a także nie reprezentuje jej. Za zobowiązania spółki osoby te odpowiadają tylko i wyłącznie do tak zwanej sumy komandytowej, której wysokość określona jest na umowie spółki.

Dodatkowo, jeżeli komandytariusz wniesie do spółki wkład wynoszący minimum dwukrotną wartość sumy komandytowej wówczas nie podlega żadnej odpowiedzialności.