Udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nikt inny jak jej wspólnik. Staje się nim każdy, kto nabył wyemitowane przez spółkę udziały. Związku z tym przysługują mu pewne prawa, ale także obowiązki.

Do najważniejszych praw wspólnika spółki z o.o. należą:

  • prawo do części zysku osiągniętego przez spółkę,
  • prawo do wzięcia udziału w zgromadzeniu wspólników i oddania na nim głosu,
  • prawo do kontroli działalności przedsiębiorstwa,
  • prawo do zbycia posiadanych udziałów.

Szczegółowiej prawa, jakie posiada udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, są zapisane w umowie tej spółki. Jednak z praw przysługujących wspólnikom, wynikają obowiązki. Są nimi m.in:

  • obowiązek wnoszenia wkładów pieniężnych i rzeczowych,
  • obowiązek świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki,
  • obowiązek wyrównywania brakujących wartości aportów.

Obowiązki udziałowca nie są szczególnie ciężkie, natomiast przysługujące mu prawa zachęcają, by się nim stać. Jeżeli chcemy nim być wystarczy zakupić wyemitowane udziały, założyć własną spółkę z o.o. lub zdecydować się na zakup gotowych przedsiębiorstw.

Call Now Button