Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Zgromadzenie wspólników jest w spółce z o.o. organem, który pełni funkcję uchwałodawczą i decyduje o najważniejszych sprawach przedsiębiorstwa. Powoływane jest przez zarząd lub radę nadzorczą czy komisję rewizyjną.
  
Do jego kompetencji należy między innymi rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to złożone jest z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. W terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy zgromadzenie rozpatruje dokument i zatwierdza go w ciągu piętnastu dni. W tym celu zwołuje się tzw. zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. dodatkowo udziela absolutorium członkom spółki. W piśmie zwołującym zwyczajne zgromadzenie powinny być takie elementy jak: miejsce zgromadzenia, dzień i godzina rozpoczęcia oraz szczegółowy porządek obrad.  
  
Jeśli sytuacja jest nagła i dostatecznie duża grupa wspólników domaga się zwołania zgromadzenia, wtedy takie zgromadzenie zwane jest nadzwyczajnym.

Powiązane posty
Jaką spółkę najlepiej założyć?
Jaką spółkę najlepiej założyć?

Podmiot gospodarczy, który myśli o założeniu własnej firmy musi odpowiedzieć sobie na pytanie „ jaką spółkę najlepiej założyć ? ”. Przejdź do wpisu

Czy warto założyć spółkę z oo
Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form przedsiębiorstw. Jednak pada pytanie "czy warto założyć spółkę z oo?" Posiada ona Przejdź do wpisu

Elektroniczna rejestracja spółki z oo
Elektroniczna rejestracja spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej otwierana na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców się na nią decyduję, ponieważ może być Przejdź do wpisu

Jak długo trwa założenie firmy?
Jak długo trwa założenie firmy?

Zakładanie spółek z o.o nie musi się wiązać z papierkową robotą, z wypełnianiem wniosków długimi godzinami. A jak jest naprawdę? Przejdź do wpisu

Zamów rozmowę
Oddzwonimy!
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe