Uzyskanie koncesji na paliwa

Koncesja – jest aktem administracyjnym wydawanym przez organ koncesyjny. Upoważnia do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej (takiej, która ma znaczenie na bezpieczeństwo państwa, obywateli lub inny interes publiczny).

Zastanawiasz się nad prowadzeniem działalności zajmującej się obrotem paliwami? Wniosek o uzyskanie koncesji na paliwa powinien zawierać:
– nazwę przedsiębiorcy i jego adres,
– numer NIP oraz numer w rejestrze przedsiębiorców,
– określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja – w tym wypadku na paliwa,
informacje określone w przepisach.

Do wniosku należy dołączyć jeszcze inne niezbędne dokumenty określone w ustawie. Odmowa na uzyskanie koncesji na paliwa możliwa jest gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków określonej ustawy lub w przypadku przegranego przetargu.

Cofnięcie koncesji ma miejsce gdy:
– przedsiębiorca ma prawomocny wyrok zakazujący prowadzenia działalności,
– przedsiębiorca nie podjął lub zaprzestał wykonywania działalności,
– naruszane są zasady określone w koncesji.

×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek