Warunki powstania spółki z o.o.

Założenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością jest doskonałym pomysłem. Cechy tej spółki, takie jak ograniczona odpowiedzialność majątkowa wspólników oraz możliwość zebrania większego kapitału poprzez sprzedaż udziałów, a także stosunkowo niskie koszty założenia, powodują że, forma ta jest niezwykle atrakcyjna dla przedsiębiorców.

Zakładając tą spółkę należy spełnić pewne założenia, które są narzucone przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Warunki powstania spółki z o.o. to:

  • Sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego, która zawiera najważniejsze postanowienia dotyczące spółki.
  • Zebranie kapitału początkowego. Według przepisów musi on wynosić minimum 5000 złotych iż ostać zebrany w całości przez rejestracją w KRS
  • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców. Aby tego dokonać należy udać się do właściwego dla siedziby sądu rejestrowego i złożyć w nim wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz uiścić opłaty sądowe. Po tym etapie powstaje spółka z o.o, która może być podmiotem praw i obowiązków, gdyż posiada osobowość prawną.