Wnioski rejestracyjne spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa utworzoną przez jedną lub więcej osób, zwanych później wspólnikami. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób ograniczony. Spółkę z o.o. może założyć osoba fizyczna, prawna bądź jednostka gospodarcza nie posiadająca osobowości prawnej. Natomiast minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5000 złotych

Chcesz założyć spółkę, ale nie wiesz jakie wnioski rejestracyjne spółki z o.o. są potrzebne? Nie martw się, możemy i chcemy Ci pomóc!

Na samym początku należy sporządzić umowę w formie aktu notarialnego, która będzie potrzebna do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przy rejestracji spółki z o.o. niezbędnymi drukami będą:
– druk KRS – W3, czyli wniosek o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców,
– druk KRS – WA, czyli załącznik do wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców lub w rejestrze stowarzyszeń,
– druk KRS – WE, czyli wpis wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru,
– druk KRS – WK, czyli wniosek o rejestrację osoby przeznaczonej do reprezentowania spółki,
– druk KRS – WL, czyli wniosek o wpis podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
– druk KRS – WM, czyli informacja o wybranym przedmiocie działalności,
– druk KRS – WH, czyli informacja o sposobie powstania podmiotu,
– druk KRS – ZN, czyli wniosek o wpis lub zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.

Call Now Button