Wycena spółki do sprzedaży

Często osoby, które nie chcą już dalej prowadzić swojej działalności gospodarczej, zaczynają się zastanawiać ile jest ona właściwie warta. Czym jest i jak wygląda wycena spółki?

Wycena spółki do sprzedaży to nic innego jak ustalenie faktycznej wartości całego przedsiębiorstwa, poprzez zastosowanie konkretnej metody. Szacując wartość przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę wszystkie czynniki, takie jak: rodzaj, forma prawna, zakres oraz przedmiot prowadzonej działalności. Analizie podlegają też wtedy wszelkie aspekty finansowe firmy oraz jej pozycja na rynku, wiarygodność i kontakty z kontrahentami.

Aby odpowiednio ocenić wartość podmiotu, należy dobrze wybrać metodę wyceny. Wycena spółki do sprzedaży najczęściej jest robiona za pomocą jednej, z trzech najpopularniejszych metod: dochodowej, majątkowej, porównawczej.

Przedsiębiorstwo wyceniane przy pomocy metody dochodowej, ukazuje wartość jego, przypuszczalnych, przyszłych dochodów na dzień dokonania wyceny. Podejście majątkowe szacuje wartość jego aktywów, pomniejszoną o pasywa obce, np. kredyty. Wycena spółki do sprzedaży na podstawie metody porównawczej jest ustalana za pomocą mnożników, których wartość rynkowa jest znana.