Zakładanie spółek jawnych przez Internet

Zakładanie spółek przez Internet staje się coraz popularniejsze. Przyczyniają się do tego zmniejszone formalności oraz szybszy czas założenia spółki, dzięki systemowi rejestracji spółki online. System ten zmniejsza także koszty założenia spółek, gdyż opłata za wpis spółek rejestrowanych w ten sposób jest o połowę mniejsza.

Zakładanie spółek jawnych przez Internet jest również coraz częstsze. Wpływa na to nie tylko możliwość rejestracji online czy mniejsze koszty założenia. Spółka jawna jest bowiem znacznie bardzie atrakcyjniejsza do prowadzenia mniejszych firm, niż spółka cywilna.

Założenie spółek jawnych przez Internet rozpoczyna się od utworzenia konta w systemie eMS. Po zalogowaniu się do niego należy wybrać opcję rejestracji spółki jawnej z wykorzystaniem wzorca umowy, a następnie uzupełnić dane w umowie, wnioskach rejestracyjnych oraz pozostałej dokumentacji. Po wykonaniu tej czynności należy wygenerować wnioski, podpisać i przesłać do Urzędu Skarbowego. Przed wysłaniem wniosku nie można zapomnieć o uiszczeniu opłat sądowych.

Zakładanie spółek jawnych przez Internet nie wymaga osobistego udawania się do KRS, a także zmniejsza koszty założenia spółki oraz czas w jakim zostaje utworzona. Rejestracja spółki online to najlepsza metoda samodzielniej rejestracji spółki jawnej.