Zakładanie spółki z oo krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna działalności, która chętnie wybierana jest przez polskich przedsiębiorców. Dzięki możliwości założenia spółki z o.o. przez Internet, coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie takiej spółki. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością online odbywa się na platformie teleinformatycznej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zakładanie spółki z oo krok po kroku:
– rejestracja użytkowników na platformie – konto musi posiadać każda osoba składająca swój podpis na wniosku o rejestrację (każdy wspólnik),
– wybór wzorów dokumentów oraz wprowadzenie danych zakładanej spółki,
– akceptacja dokumentów oraz podpisanie ich przez wspólników,
– przesłanie dokumentacji do właściwego sądu rejonowego i dokonanie opłat rejestracyjnych.

Po dokonaniu rejestracji konieczne jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych. Dokumentację należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego.