Założenie spółki dla obcokrajowca

Wielu przybywających do naszej ojczyzny cudzoziemców decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Założenie spółki dla obcokrajowca wbrew pozorom nie jest czynnością bardzo skomplikowaną, czy też problematyczną.Po pierwsze należy zauważyć, że w Polsce wyróżniamy dwa typy osób zagranicznych. Podmioty, które mogą zakładać spółkę na tych samych zasadach, co obywatele Polscy oraz jednostki, których prawa są w pewnym stopniu ograniczone.

Najpopularniejszą forma prowadzenia przedsiębiorstwa, dla cudzoziemca bez wątpienia jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Obcokrajowiec zmuszony jest do złożenia dokładnie tych samych dokumentów co rodowity Polak. Warto zaznaczyć, że wszystkie te akta muszą być sporządzone w języku polskim. Dodatkowo umowa musi być złożona przed polskim notariuszem. Jeżeli założyciel nie zna jednak języka polskiego konieczne jest zatrudnienie tłumacza przysięgłego. Każde pełnomocnictwo musi być udzielone w postaci aktu notarialnego. Może zostać one przyznane przed notariuszem zarówno w Polsce jak i za granicą.