Założenie spółki dla cudzoziemca

Założenie spółki dla cudzoziemca może wydawać się procesem bardzo skomplikowanym. Jednak w zależności od jego charakterystyki postępowanie to może znacznie się różnić.
Rozróżniamy bowiem dwa rodzaje osób zagranicznych:

  • jednostki, które mogą zakładać działalność gospodarczą na zasadach dokładnie takich samych jak Polacy, należą do nich na przykład obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • podmioty, których prawa w pewnym stopniu są ograniczone.

  • Podczas zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest przetłumaczenie wszelkich dokumentów zagranicznych na język polski.
    Dodatkowo, jeżeli podpisywanie umowy odbywa się na terenie Polski, a założyciel nie włada płynnie językiem urzędowym to także konieczne jest zatrudnienie tłumacza przysięgłego.

    Na terenie naszego państwa działa wiele instytucji oferujących założenie spółki dla cudzoziemca. Ich usługi zawierają rejestrowanie działalności w poszczególnych urzędach, otwieranie kont bankowych i wiele innych czynności, zapewniających jej pełną poprawność. Dzięki ich zabiegom osoba zagraniczna może stać się właścicielem gotowego podmiotu gospodarczego zaraz po dokonaniu transakcji i podpisaniu umowy u notariusza.