Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe jest na okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz nie dłuższy niż 24 miesiące. Przepisy umożliwiające zawieszenie działalności spółki z o.o. zawarte są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe jest tylko wtedy, gdy w spółce nie są zatrudnieni żadni pracownicy. Zawieszenie spółki pozwala przedsiębiorcom na przerwę w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz składaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek.

Podczas trwania zawieszenia działalności przedsiębiorcy posiadają pewne prawa i obowiązki.

Prawa przedsiębiorców:
– zbywanie środków trwałych i wyposażenia spółki,
– wykonywanie czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
– przyjmowanie należności od kontrahentów.

Obowiązki przedsiębiorców:
– wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w przepisach prawa,
– regulowanie zobowiązań,
– uczestnictwo w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.