Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych

Ustawa z 1.03.2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza obowiązek m.in. zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych. Co prawda, obowiązek ten wszedł w życie dopiero 13 października 2019 roku, jednak niektórzy dużo wcześniej zaczęli się do tego przygotowywać.

Do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane zostały spółki prawa handlowego, z pewnym ograniczeniem dotyczącym spółek akcyjnych.

Do rejestru należy zgłosić przede wszystkim informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Spółki założone po 13 października 2019 roku mają 7 dni roboczych na zgłoszenie takich informacji. Spółki, które swój wpis do KRS otrzymały przed 13.10.2019 muszą dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.