Zmiana kodów PKD spółki w KRS

Zmiana kodów PKD spółki w KRS – jak przeprowadzić procedurę aktualizacji danych spółki w KRS? Jak przyspieszyć procedurę aktualizacji danych spółki w KRS?

zmiana-kodow-pkd-spolki-krs
zmiana-kodow-pkd-spolki-krs

Na skróty:

Czym jest PKD?
Struktura PKD
Ile można mieć kodów PKD?
Zmiana kodów PKD spółki w KRS
Aktualizacja PKD spółki w KRS termin
Skuteczność zmian w KRS


Czym jest PKD?

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności stanowi najważniejszy zbiór informacji o branżach i sektorach na rynku. Informacje o PKD najczęściej wykorzystywane są w statystyce publicznej, ewidencji oraz rachunkowości.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonania odpowiedniej klasyfikacji swojej działalności oraz dostosowaniu kodów PKD pod prowadzoną działalność.

Struktura PKD

  • ▸sekcja – oznaczona symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy
  • ▸dział – oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej
  • ▸grupa – oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług
  • ▸klasa – oznaczona czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego czy też działalności usługowej
  • ▸podklasa – oznaczona pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Została wprowadzona w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa = podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Kod PKD muszą posiadać osoby prowadzące firmę wpisaną zarówno do CEIDG jak również KRS.

Ile można mieć kodów PKD?

W przypadku spółek można podać we wniosku rejestracyjnym maksymalnie 10 kodów PKD (jeden główny).

jak-zmienic-kody-pkd-spolki-krs
jak-zmienic-kody-pkd-spolki-krs

Zmiana kodów PKD spółki w KRS

Istotnie należy zaznaczyć, że przedsiębiorcy zobowiązani są do aktualizacji danych w KRS w zakresie PKD spółki. Na czym polega zmiana kodów PKD spółki w KRS? Jak dopełnić formalności w KRS w zakresie PKD?

Przedsiębiorcy w KRS mogą wpisać wyłącznie kody określające ich działalność.

Zmiana zapisów umowy spółki jest konieczna w sytuacji, gdy zmiana dotyczy głównego kodu PKD opisującego dotychczasową działalność spółki.

W przypadku spółki z o.o.:

  • ▸w przypadku mniej istotnych zmian wymaga się większości 2/3 głosów
  • ▸w przypadku istotnych zmian wymaga się większości 3/4 głosów

Aktualizacja PKD spółki w KRS termin

Aktualizacja danych spółki w zakresie kodów PKD powinna zostać przeprowadzona w terminie 7 dni od momentu podjęcia uchwały (uchwała powinna mieć formę aktu notarialnego).

W przypadku spółek z o.o. zarząd spółki musi zgłosić zmianę umowy spółki w terminie 6-miesięcy od momentu podjęcia uchwały.

Skuteczność zmian w KRS

W przypadku spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej skuteczność zmian pojawia się w momencie uwidocznienia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Skorzystaj z naszej oferty “zmiana kodów PKD spółki w KRS” – pomoc specjalistów!

zmiana-kodow-pkd-spolki-krs-oferta
zmiana-kodow-pkd-spolki-krs-oferta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń teraz