Zmiana danych firmy w KRS

KRS stanowi rejestr przedsiębiorców, w którym znajdują się dane podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym. Gromadzenie rzetelnych i aktualnych informacji stanowi nadrzędny cel rejestru, którego realizacja jest możliwa dzięki skrupulatnej i wnikliwej analizie danych zgłaszanych przez przedsiębiorców.

1. Dane w rejestrze KRS
2. Obowiązek zmiany danych w KRS
3. Procedura zmiany danych w KRS

 

Dane w rejestrze KRS

Pierwszy wpis do KRS dokonywany jest w ramach rejestracji podmiotu – najczęściej spółki, ale też fundacji czy stowarzyszenia. Właściciele jednostki po tym, jak sporządzona zostanie umowa, przygotowują wniosek o wpis do KRS.

Dane w rejestrze przedsiębiorców KRS

Do rejestru należy zgłosić m.in. takie dane jak:

  • nazwa lub firma, pod którą działał będzie podmiot, oznaczenie formy prawnej, adres i siedzibę oraz oddziały,
  • organ uprawniony do reprezentacji czy nadzoru wraz z danymi poszczególnych członków,
  • przedmiot działalności PKD.Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, spółka otrzymuje osobowość prawną i może cieszyć się pełnią praw oraz możliwością swobodnego działania.

Obowiązek zmiany danych w KRS

Na właścicielach firm podlegających wpisowi do rejestru, ciąży bezwzględny obowiązek aktualizacji danych w KRS. Jeśli stwierdzone zostaną błędu lub braki, podmiot może zostać ukarany karą grzywny. Jeśli takie sankcje okażą się nieskuteczne, wyznaczony zostanie kurator, który może wnioskować nawet o wykreślenie podmiotu z rejestru. Oprócz wymienionych konsekwencji, należy liczyć się również z odpowiedzialnością ponoszoną w związku ze szkodami jakie spowodowało zgłoszenie błędnych danych lub brak zgłoszenia.

 

Procedura zmiany danych w KRS

Zmiany danych w KRS można dokonać na dwa sposoby. Jeśli spółka zakładana była w systemie S24, jej właściciele mogą wprowadzać zmiany we wpisie również za jego pośrednictwem. Jeśli natomiast umowa podmiotu została zawarta w formie aktu notarialnego, również i do zmiany konieczne będzie spotkanie z notariuszem w celu przygotowania dokumentów, a zgłoszenia dokona się za pośrednictwem PRS.

Zmiana danych KRS
Pomoc w zgłoszeniu zmiany danych KRS

Zarówno PRS jak i S24 są systemami elektronicznymi. Nie ma możliwości aktualizowania danych podmiotu w sposób inny niż przez internet. Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury można zlecić firmie zewnętrznej lub doradcy. Należy też pamiętać, że do ich podpisania konieczne będzie posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

Inne, ciekawe wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek
Call Now Button