Zmiana umowy spółki z o.o.

Zmieniając adres siedziby, podnosząc kapitał zakładowy czy zmieniając przedmiot działalności spółki Kodeks Spółek nakłada na wspólników obowiązek potwierdzenia zaistniałej zmiany odpowiednią uchwałą i złożenia formularza do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu S24, jeżeli w takim samym trybie rejestrowany był podmiot gospodarczy, albo z udziałem notariusza.

Podczas głosowania odnośnie wprowadzanego przekształcenia uchwała wymaga większości 2/3 głosów, jednak gdy modyfikacja dotyczy przedmiotu działalności, to próg może wynosić 3/4 głosów. Kodeks nie precyzuje, w jaki sposób zgoda ma być wyrażona, dlatego bez wymaganej zgody udziałowca uchwała może nie wywołać skutków prawnych.

Zmiana umowy, podobnie jak jej zawarcie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Osoba zobowiązana jest sporządzić formularz PPC-3 i złożyć go w ciągu 14 dni do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Podsumowując, zmiana umowy spółki z o.o. polega na sporządzeniu protokołu ze zgromadzenia wspólników, przesłaniu do Krajowego Rejestru Sądowego uchwały i dokonaniu opłat związanych z wprowadzonymi modyfikacjami.

1 thought on “Zmiana umowy spółki z o.o.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *