Adres w umowie spółki

Określenie siedziby spółki jest obowiązkowym elementem podczas rejestracji podmiotu gospodarczego. Według Kodeksu Cywilnego siedzibą osoby prawnej nazywana jest miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający. Miejscowość to określony teren zabudowany i zamieszkany przez ludność. Siedzibę przedsiębiorstwa nie powinno się mylić z adresem, ponieważ w drugim przypadku mowa jest o konkretnej ulicy czy numerze budynku.

Adres w umowie spółki decydujący jest ze względu na działalność operacyjną danej firmy, ponieważ stanowić będzie miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz innych dokumentów spółki. Jako adres wybrać można także usługę wirtualnego biura, która udostępnia prestiżową lokalizację, pod którą zarejestrować można firmę. Zaletą e-adresu jest fakt, że przedsiębiorca nie musi w celu uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym specjalnie wynajmować stacjonarnego pomieszczenia.

Początkującym przedsiębiorcom może wydawać się, że wypełnianie formularzy rejestracyjnych nie jest niczym trudnym. Niestety, błędne wnioski odesłane zostaną z powrotem w celu dokonania poprawek. Zamiast samodzielnego składania dokumentów zdecyduj się na zakup gotowej spółki od naszego biura.