Obowiązkowe elementy umowy spółki

Aby móc prowadzić działalność niezbędne jest zarejestrowanie firmy, które umożliwia legalne prowadzenie czynności na rynku. Właściciel w tym celu sporządza odpowiedni dokument w formie aktu notarialnego lub korzysta z gotowego wzorca formularza udostępnionego na portalu S24.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staje się skuteczna dopiero w momencie, gdy zawarte zostały w niej wszystkie obowiązkowe elementy oraz złożony został wniosek wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego. Brak zawarcia istotnych kwestii w statucie skutkować będzie odmową wpisu oraz zwróceniem dokumentu w celu poprawy treści. Niekiedy procedura rejestracyjna trwa nawet kilka miesięcy. Aby uniknąć tego typu utrudnień warto znać obowiązkowe elementy umowy spółki. Zgodnie z treścią Kodeksu Spółek Handlowych każda umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składana do Krajowego Rejestru Sądowego zawrzeć musi między innymi firmę czyli nazwę spółki, siedzibę, przedmiot działalności, określony kapitał zakładowy, a także czas trwania, jeżeli został oznaczony. W przypadku braku doświadczenia związanego z rejestracją spółki proponujemy kontakt z naszym specjalistą, który udzieli niezbędnych i kompleksowych porad prawnych.

Zapraszamy do współpracy!