Określenie kodów PKD w umowie spółki

Podczas rejestracji firmy przedsiębiorca podać musi w formularzu odpowiedni kod PKD, który określać będzie przedmiot działalności. Umowa podmiotu gospodarczego, niezależnie od formy prawnej zawierać może więcej niż 10 kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Określenie przedmiotu działalności spółki handlowej należy do elementów przedmiotowo istotnych, dlatego nie powinno się popełniać błędów we wnioskach. Wybór niektórych kodów wiąże się dodatkowo z koniecznością podjęcia przez właściciela konkretnych czynności np. pozyskaniu licencji czy uzyskaniu wpisu do innego rejestru.

Jak więc wygląda prawidłowe określenie kodów PKD w umowie spółki? Najczęściej wybór ten podejmowany jest na dwa sposoby – na podstawie wyszukiwarki na stronie Ministerstwa albo podczas konsultacji z doradcą gospodarczym. Jako profesjonalna Kancelaria oferujemy gotowe spółki na sprzedaż, a także doradztwo w zakresie rejestracji podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Sądowym, pomoc w uzyskaniu licencji oraz odpowiednie dobranie kodu PKD.