Cały koszt rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardzo popularną wśród przedsiębiorców formą prawną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która należy do grupy handlowych spółek kapitałowych, które podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Decydując się na taką formę prawną przedsiębiorcy z pewnością zastanawiają się jak kształtuje się cały koszt rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pod uwagę należy wziąć kilka elementów, które odgrywają najważniejszą rolę. Pierwszym kosztem jaki poniesie przedsiębiorca jest koszt notarialny, który pojawia się w przypadku sporządzenie umowy spółki z o.o., która obligatoryjnie musi przyjmować formę aktu notarialnego. Kolejnym elementem kosztowym będzie wkład jaki wniesiony został przez przedsiębiorcę na kapitał zakładowy spółki, który w przypadku spółki z o.o. jest wymagany.

Na cały koszt rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą miały wpływ opłaty sądowe jakie ponoszone są przez wspólników w sądzie rejestrowym. Będzie to opłata za wpis spółki do rejestru przedsiębiorców oraz opłata za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ostatnim elementem będzie konieczność opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.