Proces założenia spółki z o.o.

 Założenie własnego przedsiębiorstwa wymaga poświęcenia czasu oraz zaangażowania. Niejednokrotnie zdarza się że, proces ten jest trudny i skomplikowany. W takim wypadku warto skorzystać z dogodniejszych rozwiązań jakimi są na przykład możliwość zlecenia założenia spółki, wyspecjalizowanej firmie lub zakup już istniejącego przedsiębiorstwa.  
 
Proces założenia spółki z o.o. prezentuje się następująco: 
  1. Po pierwsze należy sporządzić umowę w formie aktu notarialnego. Określa ona nazwę, siedzibę, rodzaj działalności spółki, współwłaścicieli, sposób podziału zysku i wiele innych istotnych kwestii. 
  1. Drugim etapem jest zebranie kapitału początkowego. Według przepisów Kodeksu Spółek Handlowych musi on wynosi minimalnie 5000 złotych.  
  1. Kolejny etap to rejestracja spółki w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez sądy posiadające wydziały Krajowego Rejestru Sądowego. Proces założenia spółki z o.o. poprzez rejestrację w właściwym dla siedziby firmy sądzie rejestrowym, następuje przez złożenie wniosku o wpis wraz z wymaganymi załącznikami oraz uiszczenie opłat sądowych. Po tym etapie spółka otrzymuje osobowość prawną.
  1. Proces założenia spółki z o.o. kończy się działania wspólnymi dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Są nimi uzyskanie NIP, REGON oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. 

 

Call Now Button