Dokumenty potrzebne przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozpoczęcie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaczyna się od spisania umowy między wspólnikami, która będzie regulować najważniejsze sprawy dotyczące spółki. Przepisy regulujące powstawanie i prowadzenie tej spółki wprowadzają wymóg utworzenia tego dokumentu w formie aktu notarialnego. Następnie należy zebrać kapitał początkowy spółki, który musi wynosić minimalnie 5000 złotych. Spełnienie tych warunków umożliwia przejście do dalszego etapu zakładania spółki z o.o. – rejestracji w KRS.

Dokumenty potrzebne przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to:

  • wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców,
  • odpis z aktu notarialnego umowy spółki,
  • zaświadczenie o pokryciu wszystkich udziałów czyli zebrania całego kapitału początkowego,
  • oświadczenie o powołaniu organów spółki,
  • listę z danymi wszystkich wspólników,
  • poświadczone notarialnie wzory podpisów wspólników,
  • zaświadczenie o uiszczeniu opłat sądowych.

Posiadając dokumenty potrzebne przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz środki na pokrycie opłat sądowych można dokonać rejestracji w KRS. Po tym procesie spółka ta otrzymuje osobowość prawną.

Call Now Button