Firma spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobową działającą w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, lecz ma zdolność prawną co pozwala jej na nabywanie praw oraz zaciąganie zobowiązań. Spółka może także pozywać i być pozywana.

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest występowanie dwóch typów wspólników – komplementariuszy oraz komandytariuszy. Komplementariusze to wspólnicy aktywni, którzy prowadzą sprawy spółki oraz odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, natomiast komandytariusze to wspólnicy pasywni.

Firma spółki komandytowej, czyli jej nazwa musi mieć określoną formą. Firma spółki komandytowej obowiązkowo powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza oraz oznaczenie formy prawnej “spółka komandytowa”.

Jeśli komplementariuszem jest osoba prawna np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma spółki komandytowej powinna zawierać pełnej nazwę osoby prawnej oraz oznaczenie “spółka komandytowa”.