Opłaty związane z rejestracją spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Na założenie działalności w tej formie najczęściej decydują się osoby, które planują prowadzenie dużego przedsiębiorstwa. Spółka z o.o. posiada wiele zalet, co powoduje, że jest popularna.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się w sposób tradycyjny lub w sposób uproszczony. Sposoby te różnią się przede wszystkim czasem rejestracji działalności oraz kosztami jakie ponosi przedsiębiorca.

Opłaty związane z rejestracją spółki z o.o.
Niezależnie od wyboru sposobu rejestracji konieczne jest wniesienie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych. Przedsiębiorcy zobowiązani są także do opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz za wpis o powstaniu spółki, który publikowany jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Konieczna jest także opłata podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o poszczególne koszty.