Formalności związane z rejestracją spółki z oo

Formalności związane z rejestracją spółki z oo mogą przytłoczyć niejednego przyszłego przedsiębiorcę. Nie wystarczy pobieżne sporządzenie umowy, w którym wspólnicy wyrażą chęć prowadzania wspólnie działalności, nie wystarczy także jeden, czy dwa wnioski złożone do KRS. Lista wymogów formalnych związanych z procedurą zakładania spółek jest dosyć obszerna i rygorystyczna, nie ma w niej miejsca na ustępstwa. Każde zaniedbanie czy niedopatrzenie ze strony wspólników powoduje odrzucenie wniosku i konieczność jego ponownego złożenia.

Formalności związane z rejestracją spółki z oo zaczynają się już na etapie sporządzania umowy. Musi ona zostać opracowana w odpowiedni sposób, zawierać odpowiednie elementy oraz zostać sporządzona w firmie aktu notarialnego. Następnie należy złożyć kilka formularzy i wniosków w Krajowym Rejestrze Sądowym czy Urzędzie Skarbowym. Warto poświęcić czas na merytoryczne przygotowanie się do założenia spółki i pozyskanie informacji na temat skutecznego jej przeprowadzania lub skorzystać z pomocy osób posiadających doświadczenie w tej kwestii.