Formularze do założenia spółki z o.o.

Formularze do założenia spółki z o.o. są niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej. Udając się do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorca powinien koniecznie wziąć ze sobą dokumenty takie jak:

  • KRS – W3 jest wnioskiem o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
  • KRS – WE jest wnioskiem składanym przez wspólników, którzy podlegają wpisowi do rejestru,
  • KRS – WK jest wnioskiem informującym o składzie organów podmiotu bądź wspólników, uprawnionych do do reprezentacji spółki,
  • KRS – WM jest wnioskiem określającym przedmiot działalności,
  • KRS – WH jest wnioskiem przedstawiającym sposób powstania podmiotu,
  • księgę udziałów,
  • regulamin zarządu spółki.

  • Aby firma mogła prowadzić działalność, należy sporządzić umowę w formie aktu notarialnego oraz dołączyć ją do składanych przez Nas wniosków w Krajowym Rejestrze Sądowym. Według przepisu art. 20a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd powinien rozpatrzeć złożony wniosek w terminie 7 dni od daty jego złożenia. W rzeczywistości jest jednak trochę inaczej.

    Chcąc uniknąć niepotrzebnych wrażeń i przejść przez proces założenia spółki z o.o. szybko i bezproblemowo, wystarczy skierować się do Nas. Doradzimy i pomożemy założyć Twoją spółkę.