Opłata za rejestrację spółki z o.o.

Spółka z o.o. powstaje w wyniku spisania umowy w formie aktu notarialnego, zebrania kapitału oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, po którym otrzymuje osobowość prawną. Po tym może ona legalnie funkcjonować.

Opłata za rejestrację spółki z o.o. wiąże się z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców. Dokonuje się go przez złożenie wniosków, odpowiednich dla danej formy działalności. Dokumenty te można pobrać z strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli poprawnie wypełnione wnioski zostały złożone, przychodzi czas na dokonanie opłat. Opłaty za rejestrację spółki z o.o. składają się z opłaty za wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jest to koniec procesu rejestracyjnego w KRS.

Potem należy udać się do innych instytucji takich jak: Urząd Skarbowy – w celu nadania NIP, GUS – aby otrzymać REGON, ZUS – w celu zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych. Działania te również wiążą się z opłatami, które są nieuniknione przy zakładaniu swojej firmy.

Dobrym rozwiązaniem podczas rozpoczynania swojego biznesu, jest skorzystanie z usług firm zajmujących się rejestracją przedsiębiorstw.