Kapitał rezerwowy

Przedsiębiorca, przy rozpoczęciu prowadzenia działalności ma obowiązek wnieść odpowiednią kwotę w formie pieniężnej i przeznaczyć ją na rozwój firmy albo pokrycie szczególnych strat lub innych wydatków.

Nadwyżki osiągnięte przy obejmowaniu udziałów przewyższających ich wartość nominalną, różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, zysk netto spółki – to niektóre czynniki wpływające na zwiększanie się kapitału spółki.

Majątek zapasowy, który posiada firma może nie podlegać podziałowi, jeżeli ograniczenie takie wynika z przepisów prawa lub ze statutu przedsiębiorstwa. Jego celem ma być zagwarantowanie, że w przedsiębiorstwie pozostanie minimalna kwota dla ochrony wierzycieli.

W przypadku podmiotów gospodarczych o charakterze komandytowo – akcyjnym przedsiębiorcy mają obowiązek odprowadzać w roku obrotowym 8% zysku i przekazywać na straty, jeżeli wykazane są w sprawozdaniu finansowym.

Podsumowując, właściciel firmy powinien posiadać w swojej firmie zabezpieczenie finansowe, które w większości przypadków jest obowiązkowe, a dysponowanie nim nie jest w pełni swobodne i dowolne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *