Koszty aktualizacji danych w KRS

Jeżeli podczas prowadzenia działalności przedsiębiorca zdecyduje o zmianie adresu, członka zarządu, danych wspólnika czy przedmiotu działalności, to każda zmiana danych powinna zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego w sposób tradycyjny lub elektronicznie poprzez portal S24.

Oprócz zgłoszenia wniosku, powiadomić należy także Urząd skarbowy, jeżeli zmienią się dane uzupełniające w postaci wykazu rachunków bankowych, adresu miejsc prowadzenia działalności czy danych kontaktowych.

Pierwszą czynnością jest wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS w ciągu 7 dni. Jeżeli dokument został rozpatrzony pozytywnie, to właściciel zobowiązany jest do opłacenia wpisów.

Jakie koszty aktualizacji danych w KRS zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorca? M.in. 100 złotych za zamieszczenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opłata sądowa w wysokości 250 złotych.

W przypadku, gdy właściciel firmy nie dokona zmiany w umowie, to naliczona może zostać przez organ kara grzywny za niewypełnienie obowiązków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *