Na czym polega zakładanie spółki z o.o. przez Internet?

Rejestracja spółki online to sposób dla przedsiębiorców, którzy chcą w szybki sposób założyć spółkę oraz uniknąć dodatkowych kosztów chociażby rejestracji.

Zatem na czym polega zakładanie spółki z o.o. przez Internet ?
W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Proces ten polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego z danymi osobowymi, adresami oraz numerami kont bankowych. Następnie wypełnia się formularz S24, jednak przed przystąpieniem do złożenia wniosku należy przygotować następujące informacje dotyczące:
– umowy spółki,
– listy wspólników i ich udziałów,
– dane adresowe spółki.

Wprowadzenie tych informacji do systemu spowoduje automatyczne powstanie wniosku rejestracyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami (umową spółki, listą wspólników i oświadczeniami o wniesieniu wkładu na pokrycie kapitału spółki). Gotowy formularz należy zaopatrzyć podpisem elektronicznym. Zakończeniem internetowego procesu rejestracji jest wniesienie opłaty skarbowej za pomocą elektronicznego systemu płatności.

Po zarejestrowaniu spółki online w terminie od 7 dni od wpisu spółki do rejestru pokryć w całości kapitał zakładowy oraz złożyć wzory podpisu we właściwym sądzie rejonowym.