Założenie spółki jawnej

Spółka jawna jest uznawana za konstrukcyjnie najprostszą spółkę prawa handlowego. Spółka jawna regulowana jest w Kodeksie spółek handlowych i jej definicja brzmi: „Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową”. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. W praktyce oznacza to, że spółka może: mieć własny majątek, odrębny od majątku wspólników, zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, pozywać i być pozywaną. Wnoszone przez wspólników wkłady stają się własnością spółki.

Jak założyć spółkę jawną?

Założenie spółki jawnej może odbyć się metodą tradycyjną oraz elektroniczną. Możliwość zarejestrowania spółki jawnej w trybie S24 pojawiła się stosunkowo niedawno. Założenie spółki jawnej niezależnie od przyjętej metody wiąże się z opracowaniem umowy spółki, która powinna: zawierać firmę i siedzibę spółki, określać wkłady wnoszone przez każdego wspólnika i ich wartość oraz przedmiot działalności spółki. W trybie S24 umowa spółki udostępniona jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w trybie tradycyjnym sporządzenie umowy spółki związane jest z wizytą u notariusza.

×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek
Call Now Button