Pełne założenie spółki zoo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym podmiotem, który posiada własną osobowość prawną. Zasady jej funkcjonowania są określone w Kodeksie Spółek Handlowych. Może ona posiadać jednego lub większą ilość wspólników, pod warunkiem, że są to osoby fizyczne lub prawne.

Pełne założenie spółki zoo wiąże się z wieloma obowiązkami i koniecznością wniesienia wkładów na rzecz kapitału zakładowego, który powinien wynosić minimum 5 000zł. Pierwszym krokiem, który musisz wykonać jest wybór nazwy, która dodatkowo powinna zawierać oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” bądź też dopuszczalny skrót „sp. z o.o.”. Następnie konieczne jest, abyś sporządził umowę spółki w formie aktu notarialnego i zarejestrował podmiot w KRS.

Wniosek musi zawierać takie informacje, jak:
– nazwę spółki oraz adres jej siedziby,
– przedmiot działalności,
– wysokość wnoszonego kapitału,
– określenie udziałów,
– imiona i nazwiska członków Zarządu oraz rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
– czas trwania spółki.

Gdy już zarejestrujesz spółkę, musisz podjąć takie działania jak: otwarcie rachunku bankowego, uzupełnienie informacje w Urzędzie Skarbowym oraz złożenie wniosku o rejestrację spółki jako podatnik VAT.