Przeprowadzenie rejestracji spółki komandytowej

Przeprowadzenie rejestracji spółki komandytowej to temat, który interesuje nie jednego przedsiębiorcę. Podmioty gospodarcze coraz częściej decydują się iść własną drogą i próbują realizować się poprzez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Przeprowadzenie rejestracji spółki komandytowej nie jest łatwą czynnością, dlatego należy przypomnieć parę kwestii związanych z jej rejestracją Pierwszą ważną czynnością, zanim rozpoczniemy chodzić po urzędach, musimy sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego. Umowa spółki musi zawierać:

  • firmę i siedzibę spółki;
  • przedmiot działalności spółki;
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
  • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
  • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Aby przeprowadzenie rejestracji spółki komandytowej doszło do skutku należy ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. W cym celu należy złożyć odpowiednie formularze. Ostatnią czynnością będzie nadanie spółce numer NIP, REGON, VAT.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu rejestracji, skontaktuj się z nami, a na pewno Ci pomożemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.