Rejestracja spółek z o.o. dla cudzoziemca

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to szczególnie korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Zainteresowanie tym podmiotem szczególnie zauważyć można u obcokrajowców, którzy założyć go mogą bez względu na kraj swojego pochodzenia.
Spółka z o.o. to jednak także szereg innych zalet, takich jak np. niewielki kapitał zakładowy, osobowość prawna, ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, a także możliwość poprowadzenia jej w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Rejestracja spółek z o.o. dla cudzoziemca może okazać się szczególnie problematyczna, ponieważ w wielu przypadkach nie władają oni w sposób płynny językiem polski, który na terytorium naszego państwa jest językiem urzędowym, a więc to w nim należy sporządzić umowę. Kolejną niedogodnością związaną z rejestracją jest długi czas jej przeprowadzenia. W skrajnych przypadkach trwać on może nawet kilka miesięcy.

Aby całkowicie pominąć niedogodności związane z rejestracją warto zdecydować się na zakup gotowej spółki. Podmiot taki pozwoli natychmiast poprowadzić pod sobą firmę, ograniczając formalności rejestracyjne do złożenia podpisu na umowie spółki.