Rejestracja spółki dla obcokrajowca

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce zazwyczaj wymaga założenia spółki. Proces ewidencji tych podmiotów niestety jest długi i problematyczny. Wymaga od potencjalnego przedsiębiorcy złożenia wielu wniosków i formularzy w kilku urzędach. Przez formalności te trwać może nawet kilka tygodni. Szczególnie kłopotliwa może być rejestracja spółki dla obcokrajowca, który niejednokrotnie nie dysponuje w sposób płynny językiem polskim.
Co więcej nie wszyscy obcokrajowcy mogą poprowadzić dowolną spółkę w Polsce. Wiele zależy od kraju ich pochodzenia. Niedogodności te mogą oni zredukować dzięki zakupowi gotowego podmiotu gospodarczego. Gotowa spółka jest w pełni przygotowana, by natychmiast poprowadzić pod nią firmę. Oznacza to że dysponują numerami NIP, KRS i REGON, a także kapitałem zakładowym oraz umową, której podpisanie będzie stanowiło jedyny obowiązek potencjalnego przedsiębiorcy. Co ważne musi odbyć się to w obecności tłumacza przysięgłego. Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek. Gwarantujemy czyste spółki zapewniające szybki i bezpieczny start.