Rejestracja spółki VAT 2017

Chcesz założyć własną działalność gospodarczą na początku nowego roku? Powinieneś wiedzieć o planowanych zmianach dotyczących rejestracji podmiotów w rejestrze VAT. Rejestracja spółki VAT 2017 roku będzie znacznie utrudniona za sprawą nowych przepisów, które mają obowiązywać od 1 stycznia. Wprowadzenie nowych przepisów będzie miało na celu lepszą weryfikację podmiotów starających się o wpis do rejestru, z uwagi na coraz częściej występujące przestępstwa podatkowe.

Rejestracja spółki VAT 2017 rok – co się zmieni? Planowane było wprowadzenie nowej instytucji jaką jest kaucja rejestracyjna. Ten pomysł jest jeszcze rozważany przez rząd, gdyż jest bardzo kontrowersyjny. Wpłata kaucji miałaby być warunkiem rejestracji podmiotu w VAT. Do jej wpłaty zobowiązane byłyby podmioty, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. Nowe przepisy przewidują także możliwość odmowy wpisu do rejestru podmiotu, którego nie można zweryfikować. Warto więc założyć działalność gospodarczą w roku 2016.

Call Now Button