Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa to forma prawna organizacji, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw oraz w wewnętrznych organizacjach grup kapitałowych. W prawie polskim wyróżniamy również spółki osobowe.

Do założenia spółek kapitałowych niezbędne jest wniesienie kapitału zakładowego. Przy zakładaniu tego rodzaju spółki możemy być spokojni o nasz majątek osobisty, gdyż wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wartości wniesionych udziałów.

Wspólnicy, akcjonariusze nie biorą bezpośredniego udziału w reprezentowaniu spółki. Zajmują się tym powołane jeszcze przed powstaniem spółki organy, czyli:
– zarząd,
– zgromadzenie wspólników,
– rada nadzorcza.

Spółka kapitałowa posiada osobowość prawną. Może ona we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, (za które odpowiada swoim majątkiem), jak również nabywać prawa.

Do spółek kapitałowych zaliczamy spółkę akcyjną oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka z o.o. może być założona przez jednego lub większą liczbę podmiotów. Kapitał zakładowy spółki jest niewielki i dzieli się na udziały. Spółka akcyjna podobnie jak spółka z o.o. może być założona przez jednego lub więcej podmiotów z wyłączeniem jednoosobowej spółki z o.o.

Zadzwoń teraz