Spółka z o.o.

Spółka z o.o. to spółka kapitałowa. Zasady jej funkcjonowania zawarte są w Kodeksie Spółek Handlowych. Aby zostać jej wspólnikiem wystarczy wnieść kapitał.
Spółka z o.o. bez wątpienia jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności i najczęściej wybieraną spółką przez przedsiębiorców w całej Europie, jak również w Polsce. Może być prowadzona w formie spółki jednoosobowej. Odpowiedzialność wspólników jest ograniczona, gdyż odpowiadają oni za zobowiązania spółki tylko do wartości wniesionych udziałów, ich majątek osobisty jest bezpieczny. Kapitał zakładowy tworzony jest z niewielkich udziałów wniesionych przez wspólników.
Umowa spółki musi mieć formę aktu notarialnego. Powinna zawierać: dane wspólników, ilość wniesionych kapitałów, nazwę i siedzibę spółki.

Do powstania spółki niezbędne jest powołanie organów takich, jak:
– zarząd,
– zgromadzenie wspólników,
– Rada Nadzorcza/Rewizyjna.

Zgromadzenie wspólników to najważniejszy organ spółki, podejmujący uchwały bezwzględną większością głosów. Zarząd spółki powoływany jest przez zgromadzenie wspólników. Minimalny jego skład to jedna osoba. To on reprezentuje spółkę za zewnątrz. Ostatnim niekoniecznym organem jest Rada Nadzorcza. Powoływana jest w celu kontrolowania i nadzoru działalności spółki.