Spółka komandytowa rejestracja

Spółka komandytowa rejestracja – jak przebiega ten proces?

Początkiem procesu rejestracji spółki komandytowej jest spisanie umowy spółki. Zawiera ona istotne informacje dotyczące firmy. Należy zamieścić w niej dane takie jak: nazwa, siedziba, rodzaj prowadzonej działalności, wysokość kwoty komandytowej i inne. Wymagane jest, by była ona aktem notarialnym.

Kolejny etap procesu rejestracji takiego przedsiębiorstwa, to wpis do KRS – Krajowego Rejestru Sądowego. Dokonywany jest na podstawie złożonych, wypełnionych wniosków o wpis oraz uiszczonych opłat sądowych. Pomyślnie zakończona rejestracja spółki w KRS, powoduje że, spółka legalnie może prowadzić swoją działalność.

Jeżeli umowa spółki została spisana, a spółka zarejestrowana, można rozpocząć zabiegania o nadanie numerów NIP i REGON oraz o zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli spółka będzie płatnikiem podatku VAT, musi zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym.

“Spółka komandytowa rejestracja” – może się wydawać proste, lecz nie zawsze tak jest. Warto więc skorzystać z usług firm zajmujących się rejestracją lub sprzedażą spółek. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Call Now Button